O?rodek leczenia alkoholizmu i narkomanii

Objawy Przewlekłego Zespołu Abstynencyjnego

1.Trudności w logicznym myśleniu. Trudności z koncentracją, abstrakcyjnym myśleniem, rozwiązywaniem problemów.
2.Trudności w radzeniu sobie emocjami. Nadpobudliwość lub obojętność emocjonalna. Nieadekwatność odczuwanych emocji do sytuacji. Pojawiają się myśli, że coś jest nie tak ze zdrowiem psychicznym.
3.Kłopoty z pamięcią. Trudność w zapamiętywaniu bieżących spraw i zdarzeń. Pod wpływem stresu trudności w przypomnieniu sobie znanych informacji.
4.Trudności w rozpoznawaniu stresu i poradzeniem sobie z nim. Kłopoty z funkcjonowaniem spowodowane nie rozpoznaniem źródła i objawów stresu.
5.Kłopoty ze snem. Trudności z zaśnięciem lub zbyt wczesne budzenie się. Płytki sen, niepokój w czasie śnienia i brak uczucia wypoczęcia po przebudzeniu się.
6.Trudności z koordynacją psycho-ruchową. Niezborność i podatność na wypadki oraz skaleczenia.

SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE PRZED NAWROTEM CHOROBY

FAZA I Zaprzeczanie

1.Zaniepokojenie własnym samopoczuciem i towarzyszący temu lęk, niepokój oraz przestraszenie perspektywą utraty trzeźwości.
2.Nie przyznawanie się do wyżej wymienionych objawów. Powrót zaprzeczania oraz ignorowania objawów nawrotu choroby, podobnie jak w okresie picia.
Mechanizmy obronne nie pozwalają na zobaczenie tego http://www.nanowyrok.pl/.

FAZA II Zachowania obronne i ucieczkowe

1.Przekonywanie siebie i innych o tym że więcej się nie napije.
Dumna pewność zachowania abstynencji i życia w trzeźwości. Mniej ważne stają się mityngi, terapia i program zdrowienia.
2.Przejmowanie się zdrowieniem i trzeźwością innych. Ocenianie sposobu trzeźwienia innych alkoholików oraz bliskich.
3.Defensywne zachowywanie się w sprawach osobistych problemów.
4.Kompulsywne zachowywanie się. Sztywność w myśleniu i zachowaniu. Całkowite milczenie lub nadmierna rozmowność.
Przepracowywanie się angażowanie się w zbyt wiele działań w pracy, domu i AA.
5.Podejmowanie impulsywnych zachowań zagrażających trzeźwości. Działania bez zastanowienia i kontroli.
6.Skłonność do izolowania się. Spędzanie coraz większej ilości czasu w samotności. Subiektywne odczucie samotności i opuszczenia.

FAZA III Narastanie kryzysu

1.Postrzeganie tunelowe. Pojawia się bardzo wąskie widzenie rzeczywistości, znika całościowe.
Skupienie na pojedynczych nie związanych ze sobą częściach życia. Koncentracja na samych pozytywach lub negatywnych aspektach.
2.Zaczyna się pojawiać mała depresja. Uczucie przygnębienia, apatii, smutku, pustki uczuciowej, senność.
3.Znika racjonalne planowanie. Zwiększa się apatia. Brak konstruktywnego planowania oraz myślenia o przyszłości.
4.Marzeniowe i nierealne planowanie przeplata się z niedbałością o szczegóły co owocuje niepowodzeniami i problemami życiowymi.
Poczucie winy oraz wyrzuty sumienia podobne są do tych z okresu picia.

FAZA IV Utrata zdolności do działania

1.Problemy z koncentracją i marzycielstwo. Fantazjowanie o jakimś nieprawdopodobnym rozwiązaniu wszystkich problemów.
2.Narasta poczucie lęku i beznadziei. Niewielkie kłopot urastają do rangi dużych problemów. Przekonanie o dużym wkładzie pracy i małych efektach zdrowienia. Poczucie klęski i niemocy.
3.Magiczne myślenie polegające na pragnieniu bycia szczęśliwym oraz żeby wszystko się samo ułożyło przy minimalnym własnym wkładzie.

FAZA V Dezorientacja i nadpobudliwość

1.Częste odczuwanie złości z powodu braku zrozumienia przyczyn dezorientacji i kłopotów.
2.Irytacja w stosunku do bliskich. Wzrasta poczucie zagrożenia a otoczenie często informuje o niepokojących objawach zmian w zachowaniu i uczuciach. Narasta konfliktowość i zawodzą środki zaradcze. Poczucie winy.
3.Pojawiają się ataki złości, gniewu, frustracji i uraz bez wyraźnych powodów. Nasila się stres, napięcie i niepokój.

FAZA VI Depresja

1.Przejadanie albo niedojadanie. Nieregularne odżywianie powoduje znaczną utratę wagi lub tycie.
2.Brak chęci do działania. Stany całkowitej niechęci do zrobienia czegokolwiek. Trudności w skoncentrowaniu się na czymkolwiek, niepokój, lęk, napięcie. Poczucie znalezienia się w sytuacji bez wyjścia.
3.Zaburzenia snu. Sen jest płytki i nerwowy pojawiają się koszmary. Okresy bezsenności i zapada w długi sen.
4.Zaburzony zostaje porządek dnia. Rytm i struktura jest przypadkowa. Nie wstawanie i kładzenie się spać o tej samej porze. Nieregularne odżywianie się. Nie dotrzymywanie harmonogramu spotkań. Uczucie przeciążenia i zagonienia lub nudy i braku zajęć. Zmienianie planów i decyzji. Dominuje niepokój, frustracja i lęk.
5.Pojawia się głęboka depresja. Przygnębienie staje się coraz dłuższe, mocniejsze i dolegliwsze. Bliscy zaczynają niepokoić się i informować o objawach depresji. Brak planowania, chaos i bałagan w życiu codziennym. Pojawia się zmęczenie i samotność. zainteresowania ze strony innych.

FAZA VII Utrata kontroli nad zachowaniem

1.Nieregularne uczęszczanie na mityngi AA i terapię. Znajdowanie licznych usprawiedliwień dla opuszczania spotkań. Są „ważniejsze” sprawy i zajęcia.
2.Brak wiary siebie i szacunku wywołuje zachowanie mające na celu pokazanie, że „wszystko jest mi obojętne – na niczym mi nie zależy”.
3.Jawne odrzucanie pomocy innych. Napady złości odpychają innych życzliwych ludzi. Odsuwanie się od przyjaciół.
4.Przekonanie, że odkąd „nie piję życie nie ma sensu”. Niezadowolenie z codzienności.
5.Pogłębia się uczucie bezradności i bezsilności. Trudności z jasnym myśleniem, koncentracją i myśleniem abstrakcyjnym. Trudno wziąć się w garść i zrobić coś żeby wyjść z beznadziejnej sytuacji.

FAZA VIII Świadomość utraty kontroli

1.Użalanie się nad sobą. Przyciąganie uwagi innych poprzez demonstracyjne użalanie się.
2.Myślenie o piciu kontrolowanym. Przekonanie, że wypicie pomoże poczuć się lepiej.
3.Kłamstwa świadome. Dostrzega się zaprzeczanie i kłamstwa ale nie jest w stanie przestać.
4.Całkowita utrata wiary w siebie. Uczucie zamknięcia w pułapce, przytłoczenia, brak jasności myślenia i chęci działania. Poczucie bezużyteczności i niesprawności.

FAZA IX Ograniczenie liczby wyborów

1.Nieuzasadnione pretensje i złość do siebie, innych i świta z powodu zachowywanie się w sposób niechciany.
2.Zaprzestanie uczęszczania na mityngi AA i terapię. Konflikty a następnie zerwanie kontaktów ze sponsorem i terapeutą.
3.Samotność, frustracja, gniew oraz kompletne przytłoczenie. Lęk przed obłędem i dojmujące uczucie rozpaczy oraz beznadziei.
4.Utrata kontroli nad swoim zachowaniem. Pojawiają się duże trudności z panowaniem nad emocjami, myśleniem i zachowaniem oraz towarzyszące nim problemy we wszystkich dziedzinach życia. Następuje pogorszenia stanu zdrowia.

FAZA X Nawrót choroby alkoholowej

1.Wypicie pierwszego kieliszka w celu poradzenia sobie z trudną i przytłaczającą sytuacją.
2.Pojawia się poczucie winy i wstyd z powodu wypicia alkoholu. Lęk przed ujawnieniem prawdy powoduje izolację.
3.Picie w sposób niekontrolowany z powodu uczucia beznadziei i bezradności.
4.Picie dużych ilości alkoholu w sposób destrukcyjny. Całkowita utrata kontroli nad zachowaniem.
5.Pojawiają się bolesne konsekwencje zdrowotne, zawodowe, społeczne, i rodzinne.
6.Całkowite załamanie i dosięgnięcie dna. Szukanie pomocy lekarskiej lub całkowita degradacja i śmierć.

Copyright © 2009-2013 by Wicia
Wszystkie prawa zastrzeżone
Google+
Przewiń do góry strony