O?rodek leczenia alkoholizmu i narkomanii

Leczenie alkoholizmu

Rzeczywistym problemem osoby uzależnionej od alkoholu nie jest sam alkohol. Analogicznie jest w przypadku większości innych nałogów. Alkohol stanowi destrukcyjny środek rozwiązania problemu, którym jest tak naprawdę brak umiejętności radzenia sobie z życiem. Osoba uzależniona doświadcza szerokiego spektrum emocji, począwszy od przygnębienia, aż po euforię. Odczuwa kumulujące się w sobie uczucia, ale nie jest w stanie ich uporządkować i określić. Nie toleruje odmiennych zdań, osób różnych od siebie osób i własnej bezradności. Nieumiejętność wytyczenia bezpiecznych granic pomiędzy sobą a innymi jednostkami sprawia, iż osoba uzależniona czuje się odrzucana albo wykorzystywana. Alkoholik to człowiek niedojrzały emocjonalnie !

W czasie trzeźwienia i leczenia alkoholizmu osoba uzależniona musi zmierzyć się z różnymi problemami, takimi jak: skutki picia alkoholu oraz towarzyszące temu poczucie winy, niedojrzałość, nieszczerość, nieradzenie sobie z własnym życiem. Samo leczenie alkoholizmu przebiega bez zabiegów medycznych i bez lekarstw. Lekarstwa są niezbędne w trakcie detoksu, który stanowi etap poprzedzającym właściwe leczenie alkoholizmu. Odtruwanie organizmu przeprowadzane jest tylko w razie konieczności. W czasie terapii uzależnień uczymy zmian postaw i wartości, sposobu myślenia, identyfikowania i uzewnętrzniania własnych uczuć. Poprzez program terapii i Program AA uczymy myśleć i postępować tak, aby osoba uzależniona czuła się komfortowo ze swoimi emocjami i uczuciami. Jednocześnie dążymy do tego, żeby osoba, która chce przezwyciężyć swój alkoholizm przestała wywoływać swoimi czynami, reakcjami i myślami emocje, które musi zapijać. W ośrodku Przystań uzależniony wniknie w głąb samego siebie, dzięki czemu będzie wiedział z czym jest mu dobrze, a z czym źle. Pozyska umiejętności, bez których nie mógł do tej pory prowadzić normalnego życia.
Leczenie alkoholizmu to reedukacja, dzięki której osoba uzależniona zdobywa umiejętności, których dotychczas nie posiadała lub straciła je w przeszłości http://www.nanowyrok.pl/.

Taki jest właśnie cel programu terapii w naszym ośrodku i Programu 12 kroków Anonimowych Alkoholików. Praca nad Programem 12 kroków rozpoczyna się w czasie terapii i powinna być kontynuowana po jej zakończeniu na podstawie indywidualnego planu zdrowienia przygotowanego przez pacjenta i terapeutę.
Program ten nie zakłada przymusu i potępień. Uczestnictwo w nim jest całkowicie dobrowolne. Pozostawiamy wolny wybór - możesz w dalszym ciągu pić, męczyć się i ponosić konsekwencje, tego co wywołuje alkoholizm albo po prostu przekonać się o skuteczności tego, co pomogło i pomaga uporać się z nałogiem ludziom na całym świecie.

12 kroków AA to program, który ma na celu zapobieganie nawrotom alkoholizmu. Nie jest przeznaczony wyłącznie dla alkoholików. Mogą w nim uczestniczyć osoby zmagające się z innymi uzależnieniami, jak również Ci, którzy z różnych przyczyn nie potrafią żyć dojrzale oraz odpowiedzialnie. Program ma na celu wzajemne wspieranie się w trwaniu w trzeźwości przez innych alkoholików. Najlepsze efekty uzyskuje się łącząc terapię z udziałem w programie AA.
Terapia pomaga rozpocząć trzeźwienie pod okiem wykwalifikowanych specjalistów. Spotkania w AA umożliwiają osiągnięcie momentu, w którym życie w trzeźwości będzie stanem naturalnym, a także powodem do zadowolenia i dumy.

Copyright © 2009-2013 by Wicia
Wszystkie prawa zastrzeżone
Google+
Przewiń do góry strony