O?rodek leczenia alkoholizmu i narkomanii

Leczenie uzależnień

Terapia uzależnień w naszym ośrodku oparta jest na modelu holistycznym – całościowym i humanistycznym.
Jesteśmy nastawieni na rozwój oraz zdrowie człowieka. Interesuje nas dlaczego używasz substancji psychoaktywnych, co jest potrzebne do dobrego i wartościowego funkcjonowania.

Podstawą terapii uzależnień jest stary i sprawdzony model Minessota. Dodajemy do tego nowoczesne techniki psychoterapeutyczne, profesjonalne wsparcie psychologiczne oraz duchowe.
Współpracują z nami: lekarze, duchowni oraz pracownicy socjalni. Często spotykamy się z osobami uzależnionymi, które radzą sobie z nałogiem od lat http://www.nanowyrok.pl/.

Cel terapii

Odbudowa lub wykształcenie takich czynników, jak:

- poczucie koherencji, skuteczności i skuteczności zdrowotnej;
- pozytywne relacje z otoczeniem, system wsparcia społecznego;
- radzenie sobie ze stresem, kryzysami, emocjami, nastrojami;
- umiejętności intra- i interpersonalne;
- motywacja do leczenia uzależnienia, sens życia;
- podwyższenie zdolności adaptacyjnych;
- konstruktywne postawy, zachowania prozdrowotne;

Warunki kontraktu:

 • całkowity zakaz używania alkoholu, narkotyków i środków psychoaktywnych
 • zakaz samowolnego opuszczania oddziału, rozmów telefonicznych, korespondencji i kontaktów z osobami spoza oddziału
 • zobowiązanie do czytania lektury, słuchania i oglądania programów medialnych zaleconych przez terapeutów i żadnych innych bez zgody opiekuna
 • całkowite podporządkowanie się decyzjom i zaleceniom kadry, grupy i społeczności praca na rzecz oddziału, czynne uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych grupowych i indywidualnych
 • w razie: braku postępów, łamania zasad wspólnoty terapeutycznej i programu terapii, deficytu możliwości lub chęci leczenia; decyzji pacjenta, społeczności, grupy terapeutycznej lub kadry terapeutycznej następuje rozwiązanie kontraktu.
 • w dniu pomyślnego ukończenia terapii podpisany zostaje kontrakt postterapetyczny


 • Metody strategie i techniki

  • modelowanie społeczne
  • edukacja, wykłady (nie dłuższe niż 30 minutowe po nich inicjacja "procesu grupowego")
  • warsztaty terapeutyczne
  • psychorysunek
  • psychodrama
  • psychoterapia grupowa i indywidualna
  • warsztaty umiejętności interpersonalnej
  • treningi umiejętności intrapsychicznych
  • logoterapia
  • techniki terapii Gestalt
  • systemowe techniki zmiany wzorów i transakcji
  • diagnoza i wywiad psychologiczny
  • wyjaśnianie i modyfikacja interakcji
  • zmniejszenie niezgodności pomiędzy Ja realnym a Ja idealnym
  • zmniejszenie rozbieżności między Ja a doświadczeniem
  • nauka umiejętności rozpoznawania i zaspokajania potrzeb
  • technika stopniowania odporności i sprzecznych reakcji
  • techniki terapii racjonalno-emotywnej i TPB
  • techniki wywierania wpływu społecznego i zmiany postaw
  • trening zachowań konstruktywnych
  Pacjenci z podwójną diagnozą podlegają odrębnemu specjalistycznemu cyklowi diagnozy, psychoterapii i farmakoterapii. Mogą być włączani do całego cyklu terapii lub jej fragmentów po uprzedniej konsultacji całego zespołu

  Podstawowe tematy psychoedukacyjne:
  - Bezsilność wobec narkotyku, alkoholu
  - Mechanizmy obronne podtrzymujące uzależnienie
  - Wiara i duchowość w zdrowym życiu
  - Nie kierowanie życiem podczas uzależnienia
  - Destrukcja zdrowotna, społeczna, zawodowa i rodzinna
  - Trening Asertywnych Zachowań Abstynencyjnych
  - Treningi umiejętności społecznych
  - Radzenie sobie z głodem alkoholowym, narkotykowym
  - Radzenie sobie z myślami o piciu, braniu
  - Radzenie sobie ze złością, buntem i agresją
  - Uczucia w uzależnieniach
  - Konsekwencje uzależnienia
  - Radzenie sobie z nudą i monotonia
  - Dokładny plan zdrowienia
  - Wstęp do nawrotów choroby
  - Podstawy programu AA i NA

  Copyright © 2009-2013 by Wicia
  Wszystkie prawa zastrzeżone
  Google+
  Przewiń do góry strony